Zgodnie z obowiązującym prawem, możliwość odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje Konsumentom, w przypadku zakupów dla podmiotów gospodarczych nie ma takiej możliwości. Konsumentów zapraszamy na stronę www.dedalus.pl