Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Dedalus.pl (Polityka prywatności)

 

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Dedalus.com.pl, zwana również Polityką prywatności, określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Dedalus.com.pl (zwany dalej Sklepem Internetowym), prowadzony pod adresem www.dedalus.com.pl (dalej zwaną Witryną) przez wspólników: Piotra Marca oraz Tomasza Szurę, działających w formie spółki cywilnej pod nazwą Firma Księgarska Bonus s.c. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Focha 27/29 (dalej zwaną Firmą). Firma jest administratorem Państwa danych. Wspólnicy zaś, zgodnie z art. 26 RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, są współadministratorami Państwa danych.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 
Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

 
Jakie dane osobowe zbiera Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię,

2) adres zamieszkania,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub adres wybranego punktu odbioru przesyłek,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer NIP lub PESEL, w przypadku chęci otrzymania Faktury VAT,

6) numer telefonu.


Podanie niektórych powyższych danych jest dobrowolne lecz może być konieczne dla dokonania zakupu w ramach Witryny. Przetwarzanie tych danych przez Administratora jest niezbędne w celu wykonania umowy kupna-sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. monitorowania sposobu realizacji usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail z podziękowaniem za zakup oraz z prośbą o zgłoszenie ew. nieprawidłowości bezpośrednio po wysyłce zamówionych towarów. Jednocześnie, działając zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych, Sklep internetowy prosi o podanie jedynie tych danych spośród wymienionych powyżej, które są niezbędne do realizacji powyższych celów.

 

Jakie prawa odnośnie ich danych osobowych przysługują Użytkownikom Sklepu?


Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do przenoszenia tych danych. Użytkownicy posiadający konto w Sklepie internetowym mogą samodzielnie zarządzać swoimi danymi oraz udzielonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, po zalogowaniu się na swoje konto w Dedalus.pl (Moje konto - Moje zgody - Moje dane osobowe). Mogą również w łatwy sposób wyeksportować te dane do plików w formacie json oraz csv.

Użytkownicy mogą również żądać od Administratora, aby przekazał dane osobowe Użytkownika innemu, wybranemu Administratorowi.

W celu realizacji wymienionych powyżej uprawnień można korzystać także drogą korespondencyjną, pisząc na adres: Firma Księgarska Bonus s.c., ul. Focha 27/29, 42-200 Częstochowa, elektroniczną, pisząc na adres: biuro@dedalus.pl oraz dzwoniąc na numeru telefonu (22) 415 90 90.

 

Jak długo Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe Użytkowników?

W przypadku udostępnienia Administratorowi danych na zasadzie wyrażenia zgody, czyli poprzez zapisanie się do newslettera lub założenie konta w Sklepie Internetowym, dane osobowe przetwarzane są do momentu wycofania tej zgody. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji i zakładania konta, dane przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych. Okres ten co do zasady wynosi 3 lata, z wyjątkiem umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym - przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

 
Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Dedalus.pl, informowania o nowościach w ofercie, proponowanych zniżkach i rabatach. Zgoda na wykorzystanie tych danych może być cofnięta w każdym czasie, drogą korespondencyjną, pisząc na adres: Firma Księgarska Bonus s.c., ul. Focha 27/29, 42-200 Częstochowa, elektroniczną, pisząc na adres: biuro@dedalus.pl oraz dzwoniąc na numeru telefonu (22) 415 90 90..
 

Udostępnienie i przekazywanie danych osobowych

W celu realizacji umów kupna-sprzedaży, Administrator może przekazywać zebrane od Klientów dane osobowe do następujących podmiotów:

 1. Kurierzy oraz operatorzy pocztowi, tacy jak:

  • Poczta Polska S.A., Centrala ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wraz podwykonawcami.

  • DPD Polska sp. z o.o., ul. Hantkego 8, 42-202 Częstochowa, wraz z podwykonawcami.

  • "RUCH" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, wraz z podwykonawcami.

 1. Operatorzy płatności elektronicznych oraz banki:

  • Elavon Financial Services DAC (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, Budynek Europlex, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa.

  • Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

  • CashBill S.A., ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice.

  • mBank S.A.. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.

 1. Wyspecjalizowane biura rachunkowo-księgowe, zajmujące się obsługą księgową i rachunkową Firmy Księgarskiej Bonus s.c.

 2. Organy i instytucje administracji państwowej, którym Administrator musi udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązującego prawa.


W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet, służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu, w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl, opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może (ale nie musi) dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo, oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia wspomnianej wyżej ankiety.

 
Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych oraz inne środki technicznego zabezpieczenia przeetwarzania danych, w celu zabezpieczenia ich przed utratą, uszkodzeniem, lub nieuprawnionym rozpowszechnieniem.


Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się po zakończeniu korzystania z Witryny.

 
Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane drogą elektroniczną pod adresem: rodo@dedalus.pl.

 

Skargi

Użytkownikom Sklepu przysługuje prawo złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.giodo.gov.pl .